Köpa lagerbolag

Köp ett lagerbolag och kom igång direkt. Hos LagerbolagDirekt får du snabb pålitlig och erfaren hantering. Vi har alltid lagerbolag tillgängliga på dagen för din nya verksamhet. Samtliga våra lagerbolag är bildade genom kontantemission (50.000 kr eller 100.000 kr i aktiekapital) med bankintyg.

Bolagens firma (namn) är i samtliga fall Justincase AB med särskiljande ordningsnummer. Bokslutsdatum 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12. Om du har bråttom att komma igång med din verksamhet budar vi handlingarna förstås.

Vår leveransgaranti : samtliga kompletta handlingar vi får i retur av dig skall nå Bolagsverket senast nästkommande arbetsdag. Följande är tågordningen vid köp av lagerbolag från LagerbolagDirekt:

  • du kontaktar oss och lämnar de uppgifter vi behöver för ditt nya bolag
  • vi upprättar samtliga nödvändiga handlingar som vi postar / budar till dig
  • du tillser underskrifter och handling från din bank enligt våra skriftliga instruktioner som du sedan postar åter till oss.
  • vi sänder samtliga handlingar till Bolagsverket samma dag som dessa når oss och samtidigt sänder vi en generalfullmakt så att du kan företräda bolaget i avvaktan på att Bolagsverket genomför de förändringar vi önskar
  • när bolaget är omregistrerat och klart får du av oss en bolagspärm för ditt nya bolag komplett med aktiebrev, aktiebok och alla övriga handlingar som hör bolaget till.

Vi hjälper även till med att registrera bolaget för mervärdesskatt, F-skatt och som arbetsgivare. Behöver du rekommendation av revisor till ditt bolag ombesörjer vi även detta.