Att tänka på vid köp av lagerbolag

Du blir ansvarig

Alla aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 kr och styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisation, förvaltning och att den löpande redovisningen sköts på ett sätt som möjliggör en löpande kontroll av bolagets ställning och resultat. Alla aktiebolag ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Aktiekapitalet måste stämma

Aktiekapitalet kan tillföras bolaget genom en kontant inbetalning eller genom att man överför så kallad apportegendom. Apportegendom är egendom (ex.vis maskiner, fastighet etc.) som du som aktieägare tillför bolaget istället för kontanter. Apportegendomens värde skall motsvara minst 50 000 kr och dessutom vara till nytta i bolagets verksamhet. En auktoriserad eller godkänd revisor måste skriftligen intyga värdet och nyttan av apportegendomen för bolaget.

Kontrollera konstigheter

När du köper ett lagerbolag är det väldigt viktigt att du kontrollerar att aktiekapitalet är tillfört på sätt som ovan beskrivs. Om försäljningspriset på ett lagerbolag understiger 50 000 kr bör du bli misstänksam.