Bra att kunna om lagerbolag

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet och har ett registrerat aktiekapital på minst 50 000 kr. Bolaget har ett unikt organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket.

Har lagerbolag revisor?

Precis som alla andra aktiebolag skall lagerbolag ha en registrerad revisor. Det är revisorn som ska kontrollera att bolaget sköts enligt gällande lagar och regler. Revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd.

Går lagerbolaget att använda direkt?

När du tillskjutit aktiekapitalet och undertecknat våra bolagshandlingar får du en generalfullmakt. Denna möjliggör att du omgående kan använda bolaget och ingå avtal och förbindelser och börja bedriva din rörelse. Således kan du sätta igång din verksamhet redan samma dag som du förvärvar lagerbolaget.

Vem är ansvarig för lagerbolaget?

I det ögonblick du förvärvat lagerbolaget är det bolagets nya styrelse som ansvarar för bolagets verksamhet och skyldigheter.

Måste firmatecknaren vara bosatt i Sverige?

Aktiebolagslagen säger att hälften av samtliga ledamöter och hälften av samtliga suppleanter ska vara folkbokförda inom EES-området. Om bolaget inte har en firmatecknare mantalsskriven i Sverige måste åtminstone en delgivningsbar person folkbokförd i Sverige anmälas till Bolagsverket.