Checklista lagerbolag

  • Försäkra dig genom att fråga din leverantör att ditt lagerbolag aldrig bedrivit någon verksamhet och att aktiekapitalet är tillfört lagerbolaget på korrekt sätt.
  • Styrelsen i ditt bolag skall bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Har du bestämt vem / vilka som skall ingå i styrelsen? Vem / vilka skall vara suppleant, vem / vilka skall vara ledamöter?
  • Har du bestämt vem / vilka som skall få teckna bolagets firma? Alltså vem har rätt att exempelvis ingå avtal i bolagets namn, ta ut pengar från bolagets konto etc.
  • Har du kontaktat en revisor du vill jobba med, och som åtar sig revisorsuppdraget i ditt bolag?
  • Har du kontaktat en bank som kommer hjälpa dig med bolagets bankkonto?
  • Då lagerbolagets firma (namn) ej får användas i din nya rörelse är det viktigt att du redan från början har klart för dig vad ditt nya bolag skall heta. Bra är om du även undersöker att den firma du tänkt dig är ledig. Gör detta innan du beställer hemsida, mailadresser, brevpapper etc. så sparar du tid och pengar.
  • Har du bestämt dig för vilket räkenskapsår ditt bolag skall ha? Har du funderat på vilket som passar din verksamhet bäst?
  • Har du bestämt dig vem som skall upprätta skatte- och avgiftsanmälan? Ditt nya bolag skall registreras för F-skatt och kanske även för mervärdesskatt och som arbetsgivare.