Fakta om lagerbolag

Om du behöver starta ett aktiebolag och inte har tid att vänta med den mer långdragna processen som en bolagsregistrering innebär, kan du istället vända dig till ett ombud som har aktiebolag ”på lager”. Aktiebolaget är färdigt att användas, är registrerat efter granskning av Bolagsverket, och har ett unikt organisationsnummer. Cirka 50 % av alla nybildade aktiebolag i Sverige är lagerbolag.

Lagerbolagsbildare.

En lagerbolagsbildare är ofta ett företag som specialiserat sig på att hjälpa andra företag att komma igång. Lagerbolagsbildaren kan exempelvis vara en advokat- eller redovisningsbyrå. De hjälper till med allt som behövs för din bolagsstart. Lagerbolagsbildaren bildar och registrerar i regel flera aktiebolag åt gången och har dom på lager för att snabbt kunna ha dessa tillhanda när behov uppstår.

Samma regler för registrering

Det ställs samma krav för registrering på lagerbolag som på alla andra aktiebolag. Lagerbolaget måste följa de regler som finns i aktiebolagslagen. Detsamma gäller bankintyget som visar att bolaget har ett aktiekapital som tillskjutet på ett korrekt sätt.

Lagerbolagets firma (namn)

Det är vanligt att man ger lagerbolaget ett och samma namn åtföljt av ett särskiljande ordningsnummer, t ex Justincase 225 AB, Justincase 226 AB osv. Bolagsverket tillåter bara aktiebolag att ha samma firmadominant (Justincase) under förutsättning att det står inskrivet i lagerbolagets bolagsordning att bolaget verksamhet enbart skall gälla förvaltande verksamhet.