Våra priser

När du står i begrepp att köpa ett lagerbolag rekommenderar vi att du tar reda på totalkostnaden för ditt nya lagerbolag. Vi på LagerbolagDirekt tror på transparens. Därför anger vi den totala kostnaden för våra lagerbolag.

Våra lagerbolag kostar 8 825 kr och av de 50 000 kr som du överför till ditt lagerbolags bankkonto har du därför efter förvärv kvar 41 175 kr
(50 000 kr – 8 825 kr = 41 175 kr) kvar på lagerbolagets konto.

Så här fördelar sig kostnaderna för våra lagerbolag:

  • Arvode i samband med bolagsbildande 1 250 kr (1 000 kr + moms
    250 kr). Beloppet är en ej avdragsgill kostnad
  • Arvode i samband med omregistrering 4 475 kr (3 580 kr + moms 895 kr)
  • Notera att du som bedriver momspliktig verksamhet får åter 895 kr när du första gången gör bolagets momsdeklaration
  • Registreringsavgifter som vi betalar till Bolagsverket 3 100 kr (varav
    2 000 kr är en ej avdragsgill kostnad)

Summa summarum: 8 825 kr